Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

16531D9B-4E88-4319-B4B8-7F6AA5EC6BAA.JPG

Finland

map+point.png

Finland

finland-881128_1280.png

Keski-ajan tunnelmaa huokuva Sveitsi sijaitsee Keski-Euroopassa. Se on monipuolinen matkailumaa, sillä se jakaantuu kulttuurillisesti ja kielellisesti kolmeen eri alueeseen; saksalaiseen, ranskalaiseen ja italialaiseen alueeseen. Sveitsissä on paljon historiallisia rakennuksia, kulttuuria ja upeaa luontoa. Ei kannata myöskään unohtaa sitä, että Sveitsistä löytyy perinteitä ruokakulttuurin saralla, ja useampia viinialueita.

Capital: Helsinki
Currency: euro
Laguages: Finnish, Swedish and Same

Travel stories